Ống thép mạ kẽm

Ống mạ kẽm vuông:
Sản phẩm có màu sắc đẹp đồng nhất, hình dáng đồng đều, đúng độ dày tiêu chuẩn
 • Ống Thép Mạ Kẽm Chữ D:
  Sản phẩm có màu sắc đẹp đồng nhất, hình dáng đồng đều, đúng độ dày tiêu chuẩn
 • Ống Thép Mạ Kẽm Chữ Nhật:
  Sản phẩm có màu sắc đẹp đồng nhất, hình dáng đồng đều, đúng độ dày tiêu chuẩn
 • Ống Thép Mạ Kẽm Ovan:
  Sản phẩm có màu sắc đẹp đồng nhất, hình dáng đồng đều, đúng độ dày tiêu chuẩn
 • Ống thép Mạ Kẽm Tròn:
  Sản phẩm ống thép có màu sắc đẹp đồng nhất, hình dáng đồng đều, đúng độ dày tiêu chuẩn