Thép cuộn

Thép cuộn Cán Nguội:
Thep cuon can nguoi
  • Thép cuộn Cán Nóng:
    Thép cuộn Cán Nóng dủ các quy cách