- Nội dung tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm tài chính 2013
- Thư mời họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm tài chính 2013
- Báo cáo kiểm toán năm tài chính 2013
  • Cúp Vàng Thương Hiệu Công Nghiệp Việt Nam năm 2004 Cúp Vàng Thương Hiệu Việt Hội Nhập WTO
  • Sử dụng Ống thép Hữu Liên trong công trình Bệnh Viện Quốc Tế Miền Đông - Bình Dương.
  • Dự Án Quận 2
  • Ống thép Hữu Liên vinh dự góp mặt trong các hạng mục ống thép dân dụng của tòa nhà Kumho Asiana Plaza.
  • Ống thép Hữu Liên – sự lựa chọn hoàn hảo cho công trình Cụm cảng Chân Mây
  • Ống thép Hữu Liên nền tảng thép cho những hạng mục dân dụng của Vietcombank Tower
  • Ống thép Hữu Liên góp mặt trong công trình Saigon Pearl
  • Ống thép Hữu Liên góp mặt vào công trình dân dụng của Kenton Residences
  • Ống thép Hữu Liên sự lựa chọn cho Cầu Rạch Chiếc