Ống thép mạ kẽm

Ống mạ kẽm vuông:
Sản phẩm có màu sắc đẹp đồng nhất, hình dáng đồng đều, đúng độ dày tiêu chuẩn
Ống Thép Mạ Kẽm Chữ D:
Sản phẩm có màu sắc đẹp đồng nhất, hình dáng đồng đều, đúng độ dày tiêu chuẩn
Ống Thép Mạ Kẽm Chữ Nhật:
Sản phẩm có màu sắc đẹp đồng nhất, hình dáng đồng đều, đúng độ dày tiêu chuẩn
Ống Thép Mạ Kẽm Ovan:
Sản phẩm có màu sắc đẹp đồng nhất, hình dáng đồng đều, đúng độ dày tiêu chuẩn
Ống thép Mạ Kẽm Tròn:
Sản phẩm ống thép có màu sắc đẹp đồng nhất, hình dáng đồng đều, đúng độ dày tiêu chuẩn
  • Nhà máy Thép Hữu Liên
  • ming hữu liên
  • hữu liên investment
  • Kanson
  • Moderno
  • Cúp Vàng Thương Hiệu Công Nghiệp Việt Nam năm 2004
  • Cúp Vàng Thương Hiệu Việt Hội Nhập WTO
  • Cúp Vàng VTOPBUILD 2011
  • Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2010