Ống Inox 304

Ống Inox Tròn 304:
Sản phẩm có màu sắc đồng nhất, hình dáng đồng đều, đúng độ dày tiêu chuẩn
 • Ống Inox Vuông 304:
  Sản phẩm có màu sắc đồng nhất, hình dáng đồng đều, đúng độ dày tiêu chuẩn
 • Ống Inox chữ nhật 304:
  Sản phẩm có màu sắc đồng nhất, hình dáng đồng đều, đúng độ dày tiêu chuẩn
 • Ống Inox Ovan 304:
  Sản phẩm có màu sắc đồng nhất, hình dáng đồng đều, đúng độ dày tiêu chuẩn
 • Ống Inox Chữ D 304:
  Sản phẩm có màu sắc đồng nhất, hình dáng đồng đều, đúng độ dày tiêu chuẩn