Ống Inox 304

Ống Inox Tròn 304:
Sản phẩm có màu sắc đồng nhất, hình dáng đồng đều, đúng độ dày tiêu chuẩn
Ống Inox Vuông 304:
Sản phẩm có màu sắc đồng nhất, hình dáng đồng đều, đúng độ dày tiêu chuẩn
Ống Inox chữ nhật 304:
Sản phẩm có màu sắc đồng nhất, hình dáng đồng đều, đúng độ dày tiêu chuẩn
Ống Inox Ovan 304:
Sản phẩm có màu sắc đồng nhất, hình dáng đồng đều, đúng độ dày tiêu chuẩn
Ống Inox Chữ D 304:
Sản phẩm có màu sắc đồng nhất, hình dáng đồng đều, đúng độ dày tiêu chuẩn
  • Nhà máy Thép Hữu Liên
  • ming hữu liên
  • hữu liên investment
  • Kanson
  • Moderno
  • Cúp Vàng Thương Hiệu Công Nghiệp Việt Nam năm 2004
  • Cúp Vàng Thương Hiệu Việt Hội Nhập WTO
  • Cúp Vàng VTOPBUILD 2011
  • Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2010