Ống thép đen hàn mỏng

Ống thép tròn:
Sản phẩm ống thép tròn có màu sắc đen đẹp, đồng nhất, hình dáng đồng đều, góc cạnh sắc sảo rất dễ nhận biết .
  • Ống thép đen chữ D:
    Sản phẩm có màu sắc đen đẹp, đồng nhất, hình dáng đồng đều, góc cạnh sắc sảo rất dễ nhận biết .
  • Ống thép vuông:
    Sản phẩm có màu sắc đen đẹp, đồng nhất, hình dáng đồng đều, góc cạnh sắc sảo rất dễ nhận biết .
  • Ống thép đen Chữ Nhật:
    Sản phẩm có màu sắc đen đẹp, đồng nhất, hình dáng đồng đều, góc cạnh sắc sảo rất dễ nhận biết .