Đối Tác Chiến Lược

BIDV (Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam)
Được hình thành vào năm 1957 với tên gọi đầu tiên là " Ngân Hàng Kiến Thiết Việt Nam ” , BIDV là ngân hàng một trong những ngân hàng thương mại có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam.

Được hình thành vào năm 1957 với tên gọi đầu tiên là " Ngân Hàng Kiến Thiết Việt Nam ” , BIDV là ngân hàng một trong những ngân hàng thương mại có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam.

Trải qua rất nhiều giai đoạn cùng với sự phát triển của đất nước, hiện nay BIDV đang từng bước vươn lên trở thành một trong những thương hiệu Ngân hàng Uy tín hàng đầu Việt Nam