Ban Lãnh Đạo

ÔNG TRẦN TUẤN NGHIỆP

ÔNG TRẦN TUẤN NGHIỆP

Tổng Giám ĐốcÔNG BÙI QUANG HIỆP

ÔNG BÙI QUANG HIỆP

Giám Đốc Điều Hành
ÔNG TRẦN TUẤN MINH

ÔNG TRẦN TUẤN MINH

Giám Đốc Sản Xuất
ÔNG PHẠM TRẦN ÁI TRUNG

ÔNG PHẠM TRẦN ÁI TRUNG

Giám Đốc Tài Chính

Triết Lý Kinh Doanh:
Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

ÔNG KHƯU KIM HOÀ

ÔNG KHƯU KIM HOÀ

Trưởng Ban kiểm soát
ÔNG LÊ ANH HẢI

ÔNG LÊ ANH HẢI

Thành viên
 • Nhà máy Thép Hữu Liên
 • ming hữu liên
 • hữu liên investment
 • Kanson
 • Moderno
 • Ống thép tròn
 • Ống thép đen chữ D
 • Ống thép vuông
 • Ống mạ kẽm vuông
 • Ống Inox Tròn 304
 • Thép tấm
 • Ống Inox Vuông 304
 • Thép cuộn Cán Nguội
 • Thép Lá Cán Nguội
 • Ống Inox chữ nhật 304
 • Ống Inox Ovan 304
 • Ống inox tròn 201
 • Ống inox ovan 201
 • Ống Inox Chữ D 304
 • Ống thép đen Chữ Nhật
 • Thép cuộn Cán Nóng
 • Ống Thép Đen Hàn Dày
 • Ống Thép Mạ Kẽm Chữ D
 • Thép Lá Cán Nóng
 • Ống Thép Mạ Kẽm Chữ Nhật
 • Ống Thép Mạ Kẽm Ovan
 • Ống thép Mạ Kẽm Tròn
 • Ống Inox Chữ D 201
 • Ống Inox Vuông 201
 • Ống Inox chữ nhật 201