Khám Phá Hữu Liên

Con người

Với đội ngũ CBCNV hơn 800 người với trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao và có nhiều kinh nghiệm trong ngành, cộng với đội ngũ lãnh đạo tài ba và có tâm huyết là nền tảng quan trọng trong sự phát triển của công ty trong hơn 30 năm qua, giúp công ty ổn định trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế và vươn lên thành một cây đại thụ của ngàng thép trong tương lai.

Vì vậy, Hữu Liên Á Châu luôn chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng kiên thức cho người lao động vì chúng tôi ý thức được rằng nguồn nhân lực là vô cùng quý giá, quyết định cho sự thành công và phát triển của công ty.