Khám Phá Hữu Liên

Phúc Lợi

Hữu Liên Á Châu luôn đảm bảo mang lai những phục lợi tốt nhất cho người lao động ngoài các quy định của Luật Lao Động Chế độ khen thưởng cho nhân viên của Hữu Liên Á Châu gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh và chất lượng công việc của mỗi CBCNV.

Một năm, nhân viên được hưởng tối thiểu 13 tháng lương. Ngoài ra nhân viên còn được hưởng thêm lương, thưởng cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong năm, thưởng sáng kiến, thưởng trong các dịp lễ tết của quốc gia.

Ngoài ra công ty còn có các chế độ phúc lợi đặc biệt như : du lịch dịnh kỳ hằng năm, đóng BHXH trên lương thực lãnh, cấp phát trang phục làm việc, hổ trợ ăn trưa tại công ty, có học bổng cho con em CBCNV…

Công đoàn Hữu Liên Á Châu công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa và có rất nhiều hoạt động đi sát với đời sống của CBCNV


  • Nhà máy Thép Hữu Liên
  • ming hữu liên
  • hữu liên investment
  • Kanson
  • Moderno
  • Sử dụng Ống thép Hữu Liên trong công trình Bệnh Viện Quốc Tế Miền Đông - Bình Dương.
  • Dự Án Quận 2
  • Ống thép Hữu Liên vinh dự góp mặt trong các hạng mục ống thép dân dụng của tòa nhà Kumho Asiana Plaza.
  • Ống thép Hữu Liên – sự lựa chọn hoàn hảo cho công trình Cụm cảng Chân Mây
  • Ống thép Hữu Liên nền tảng thép cho những hạng mục dân dụng của Vietcombank Tower
  • Ống thép Hữu Liên góp mặt trong công trình Saigon Pearl
  • Ống thép Hữu Liên góp mặt vào công trình dân dụng của Kenton Residences
  • Ống thép Hữu Liên sự lựa chọn cho Cầu Rạch Chiếc