Giải thưởng

Top 500 thương hiệu
Giải Thưởng Chứng Khoán Uy Tín
Huy Chương Vàng Chất Lượng Sản Phẩm VietBuild
Giải Thưởng Thương Hiệu Sản Phẩm Uy Tín Chất Lượng
Giải Thưởng Sao Vàng Phương Nam

Giải thưởng

Top 500 thương hiệu
Cúp Vàng VTOPBUILD 2011
Huy Chương Vàng Ống Thép Ø 21 x 1.4 x 250mm Vietbuild 2010
Huy Chương Vàng Ống Inox Ø 28.6 x 1.0mm Vietbuild 2010
Huy Chương Vàng Chất Lượng Sản Phẩm Vietbuild

Giải thưởng

Top 500 thương hiệu
Chứng Nhận Giải Thưởng Chứng Khoán Uy Tín 2009
Chứng Nhận Giải Thưởng Chứng Khoán Uy Tín 2010
Giấy Chứng Nhận Sao Vàng Phương Nam 2008
 • Nhà máy Thép Hữu Liên
 • ming hữu liên
 • hữu liên investment
 • Kanson
 • Moderno
 • Ống thép tròn
 • Ống thép đen chữ D
 • Ống thép vuông
 • Ống mạ kẽm vuông
 • Ống Inox Tròn 304
 • Thép tấm
 • Ống Inox Vuông 304
 • Thép cuộn Cán Nguội
 • Thép Lá Cán Nguội
 • Ống Inox chữ nhật 304
 • Ống Inox Ovan 304
 • Ống inox tròn 201
 • Ống inox ovan 201
 • Ống Inox Chữ D 304
 • Ống thép đen Chữ Nhật
 • Thép cuộn Cán Nóng
 • Ống Thép Đen Hàn Dày
 • Ống Thép Mạ Kẽm Chữ D
 • Thép Lá Cán Nóng
 • Ống Thép Mạ Kẽm Chữ Nhật
 • Ống Thép Mạ Kẽm Ovan
 • Ống thép Mạ Kẽm Tròn
 • Ống Inox Chữ D 201
 • Ống Inox Vuông 201
 • Ống Inox chữ nhật 201