Giải thưởng

Top 500 thương hiệu
Giải Thưởng Chứng Khoán Uy Tín
Huy Chương Vàng Chất Lượng Sản Phẩm VietBuild
Giải Thưởng Thương Hiệu Sản Phẩm Uy Tín Chất Lượng
Giải Thưởng Sao Vàng Phương Nam

Giải thưởng

Top 500 thương hiệu
Cúp Vàng VTOPBUILD 2011
Huy Chương Vàng Ống Thép Ø 21 x 1.4 x 250mm Vietbuild 2010
Huy Chương Vàng Ống Inox Ø 28.6 x 1.0mm Vietbuild 2010
Huy Chương Vàng Chất Lượng Sản Phẩm Vietbuild

Giải thưởng

Top 500 thương hiệu
Chứng Nhận Giải Thưởng Chứng Khoán Uy Tín 2009
Chứng Nhận Giải Thưởng Chứng Khoán Uy Tín 2010
Giấy Chứng Nhận Sao Vàng Phương Nam 2008