Giải thưởng

Top 500 DN lớn nhất Việt Nam
Cúp Vàng Thương Hiệu Công Nghiệp Việt Nam năm 2004
Cúp Vàng Thương Hiệu Việt Hội Nhập WTO