Công Ty thành viên & liên kết

hữu liên investment
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hữu Liên(HLIC) là công ty đầu tư tài chính – bất động sản - logistic , là một trong nhưng công ty thành viên của của Hữu Liên Á Châu.

 

Được thành lập năm 2008 , với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía Hữu Liên Á Châu, HLIC đã và đang phát triển không ngừng, khẳng định được vị thế trong thị trường bất động sản và xây dựng mối quan hệ bền vững chiến lược với hàng trăm đối tác.