Trách nhiệm xã hội

Là một trong những doanh nghiệp lớn của ngành thép tại Việt Nam, Hữu Liên Á Châu luôn nhận thức được tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội đối với địa phương và đất nước

Chúng tôi luôn duy trùy tính minh bạch, tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam thông qua các hoạt động đóng thuế, đảm bảo quyền lợi lao động của CBCNV theo đúng luật lao động, giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn lao động trong hoạt động sản xuất…

Hữu Liên Á Châu Luôn gắn liền với sự phát triển của cộng đồng bằng cách tạo điều kiện phát triển công ăn việc làm cho địa phương, tham gia các hoạt động từ thiện như việc xây nhà tình thương cho các hộ nghèo tại Bình Tân và Bình Chánh, ủng hộ hằng năm cho quỹ " Vì người ngèo” Quận Bình Tân, Nhà Tài trợ chính cho " Quỹ Tấm Lòng Vàng "

Ngoài ra Hữu Liên Á Chầu còn đi đầu trong các hoạt động khuyến học tại địa phương và luôn có thành tích cao trong các phong trào thi đua, lao động sáng tạo của LĐLĐ Quận Bình Tân và TPHCM.

Với những nhận thức đó, Hữu Liên Á Châu đã, đang và sẽ thực hiện tốt vai trò của mình : " Phát triển bền vững cùng với xã hội”