HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA HỮU LIÊN Á CHÂU

  

1.        Hài Lòng Đối tác :

-           Tôn trọng đối tác, cộng sự

-           Hợp tác trên tinh thần đôi bên cùng có lợi

-           Chăm sóc nhân viên/cộng sự tận tình, chu đáo.

-           Đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng

2.        Giữ gìn Uy tín :

-           Trung thực

-           Trách nhiệm

-           Giữ lời hứa ( với khách hàng, cộng sự ) , nói gì làm nấy

3.        Tinh thần đồng đội

-           Hổ trợ đồng nghiệp trong công việc.

-           Cởi mở, hòa nhã trong quan hệ đồng nghiệp

-           Góp ý với tình thần xây dựng

-           Không bè phái (   không phân biệt người mới – Người cũ, nhân viên sếp này sếp kia, phe này phe kia, …)

4.        Hiệu quả công việc

-           Lấy hiệu quả công việc làm thước đo trong mọi hoat động

-           Phải có ưu tiên cho những việc quan trọng

-           Tinh thần trách nhiệm.