Hệ tư tưởng cốt lõi

Hài lòng đối tác :
+ Tôn trọng và hợp tác đôi bên cùng có lợi

+ Chăm sóc và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng

Giữ Gìn uy tín : Trung thực và giữ lời hứa với khách hàng

Tinh thần đồng đội : trách nhiệm, hổ trợ và cởi mở trong quan hệ với đồng nghiệp

Hiệu quả công việc : lấy hiệu quả công việc làm thước đo trong mọi hoạt động.

 • Nhà máy Thép Hữu Liên
 • ming hữu liên
 • hữu liên investment
 • Kanson
 • Moderno
 • Ống thép tròn
 • Ống thép đen chữ D
 • Ống thép vuông
 • Ống mạ kẽm vuông
 • Ống Inox Tròn 304
 • Thép tấm
 • Ống Inox Vuông 304
 • Thép cuộn Cán Nguội
 • Thép Lá Cán Nguội
 • Ống Inox chữ nhật 304
 • Ống Inox Ovan 304
 • Ống inox tròn 201
 • Ống inox ovan 201
 • Ống Inox Chữ D 304
 • Ống thép đen Chữ Nhật
 • Thép cuộn Cán Nóng
 • Ống Thép Đen Hàn Dày
 • Ống Thép Mạ Kẽm Chữ D
 • Thép Lá Cán Nóng
 • Ống Thép Mạ Kẽm Chữ Nhật
 • Ống Thép Mạ Kẽm Ovan
 • Ống thép Mạ Kẽm Tròn
 • Ống Inox Chữ D 201
 • Ống Inox Vuông 201
 • Ống Inox chữ nhật 201