Thông Tin Báo Chí

BCTC đã được soát xét cho thời kỳ tài chính từ ngày 01.10.2015 đến ngày 31.3.2016 Cty Cổ Phần Hữu Liên Á Châu- MCK : HLA

Vui lòng xem file đính kèm !


Các tin khác: