Tin Tức Thị Trường

Giá thép tăng 2 triệu đồng/tấn

Hiện, giá bán thép của các đơn vị sản xuất và liên doanh với Tổng Công ty Thép tại nhà máy chưa trừ chiết khấu, chưa có VAT dao động ở mức: thép tròn đốt từ 16.854 đ đến 19.240 đ/kg; thép cuộn từ 16.854 đ đến 19.490 đ/kg. Do chủ động được nguồn nguyên liệu "đầu vào”, nên sản lượng thép cán của các DN thuộc Tổng Công ty Thép trong 7 tháng qua đạt 2,266 triệu tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

Các tin khác: