Tin Tức Thị Trường

Giảm thuế xuất khẩu sắt thép xuống 10%

Theo đó, thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắt, thép thuộc phân nhóm 7204.50.00.00 và thuộc các nhóm 7206 và 7207 từ 20% (quy định tại Quyết định số 64/2008/QĐ-BTC ngày 1/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) được điều chỉnh xuống còn 10%. Quyết định trên có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
 Như vậy, đây là lần thứ ba trong vòng 3 tháng qua Bộ Tài chính điều chỉnh thuế xuất khẩu thép. Vào cuối tháng 6/2008, Bộ Tài chính đã tăng thuế xuất khẩu những mặt hàng trên từ 2% lên 10% và tăng lên 20% vào đầu tháng 8 vừa qua. Việc giảm thuế xuất khẩu sắt thép xuống còn 10% lần này sẽ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do mức thuế được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Các tin khác:
 • Nhà máy Thép Hữu Liên
 • ming hữu liên
 • hữu liên investment
 • Kanson
 • Moderno
 • Sử dụng Ống thép Hữu Liên trong công trình Bệnh Viện Quốc Tế Miền Đông - Bình Dương.
 • Dự Án Quận 2
 • Ống thép Hữu Liên vinh dự góp mặt trong các hạng mục ống thép dân dụng của tòa nhà Kumho Asiana Plaza.
 • Ống thép Hữu Liên – sự lựa chọn hoàn hảo cho công trình Cụm cảng Chân Mây
 • Ống thép Hữu Liên nền tảng thép cho những hạng mục dân dụng của Vietcombank Tower
 • Ống thép Hữu Liên góp mặt trong công trình Saigon Pearl
 • Ống thép Hữu Liên góp mặt vào công trình dân dụng của Kenton Residences
 • Ống thép Hữu Liên sự lựa chọn cho Cầu Rạch Chiếc