Tin Hữu Liên

Đại hội đồng cổ đông thường niên Hữu Liên Á Châu 2011 thành công tốt đẹp

 Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đại diện tham dự của 69% số cố phần có quyền biểu quyết và của các cơ quan báo đài.

Tại cuộc họp, Ông Trần Tuấn Nghiệp, Phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty đã thay mặt HĐQT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kì 2007-2011 và phương hướng mục tiêu hoạt động của công ty trong năm 2012

Năm 2012, Hữu Liên Á Châu tiếp tục thực hiện công tác "tái cấu trúc lại hoạt động doanh nghiệp”; tạm ngừng công tác di dời nhà máy tại KCN Bình Tân xuống KCN Phú An Thạnh, Long An; duy trì kế hoạch bổ sung 300 tỷ đồng vào nguồn vốn lưu động qua hình thức huy động vốn phù hợp như phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu.

Năm 2012 doanh thu kế hoạch của công ty là 3.200 tỷ đồng trong đó doanh thu xuất khẩu 500 tỷ đồng (không bao gồm thị trường Mỹ - mặc dù HLAC vẫn xuất sang Mỹ; chỉ có Myanmar, Indonesia, Thái Lan). Vì vậy việc Mỹ áp thuế chống bán phá giá với HLAC nếu có cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của công ty

Tại cuộc họp, đại diện công ty đã trả lời đầy đủ thắc mắc của cổ đông về thị trường xuất khẩu của công ty, nguyên nhân không đạt lợi nhuận trong năm 2011 và các khó khăn còn mắc phải…

Một nội dung quan trọng của đại hội lần này là bầu cử HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2012-2016, ĐHCĐ đã thông qua HĐQT nhiệm kỳ mới gồm: Ông Trần Xảo Cơ, ông Trần Tuấn Nghiệp, ông Phan Văn Dũng, ông Bùi Quang Hiệp, ông Đoàn Minh Tiến. Ban kiểm soát gồm ông Khưu Minh Hòa, Lê Anh Hải và bà Nguyễn Thị Hoàng Vân.

Nghị quyết và biên bản đại hội được đăng tải trên trang tin Quan hệ cổ đông

Các tin khác:
 • Nhà máy Thép Hữu Liên
 • ming hữu liên
 • hữu liên investment
 • Kanson
 • Moderno
 • Bệnh Viện Quốc Tế Miền Đông - Bình Dương
 • Dự Án Quận 2
 • Kumho
 • Cụm cảng Chân Mây
 • Vietcombank
 • Saigon Pearl
 • Kenton Residences
 • Cầu Rạch Chiếc