Tin Hữu Liên

kết quả cuộc thi " Tìm hiểu công ty và nội quy lao động " HLAC 2011

Diễn ra từ ngày   13/7 đến ngày 19/7/2011, cuộc thi” tìm hiểu   công ty và nội quy lao động "   do phòng   HCNS tổ chức đã thu hút rất nhiều bài tham dự có chất lượng của toàn thể CBCNV Hữu Liên Á Châu.

    Các giải thưởng thuộc về các cá nhân và đơn vị sau :

Giải   Nhất :          2.000.000 đ        

Nguyễn Nhân Trọng – Phân xưởng Inox

Giải   Nhì :             1.500.000 đ        

Nguyễn Thanh Mai   - Đối Ngoại truyền thông.

Nguyễn Thị Thu – Kế toán thống kê.

Giải   ba :              1.000.000 đ         

Trần Quang Giang   - ISO

Phạm Thị Lài – kế toán thống kê

Nguyễn Thị Thảo – kế toán thống kê

Vũ Thị Khuyên – bộ phận hậu cần.

Giải tập thể   có số bài dự thi nhiều   nhất : Phân xưởng Xã băng – xà gồ với 23 bài dự thi hợp lệ   : 5.000.000 đ

Giải tập thể có nhiều số bài đoạt giải cá nhân nhất : Phòng kế toán thống kê với 3 giải cá nhân : 5.000.000 đ


Các tin khác: