Tin Hữu Liên

Hội nghị người lao động công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu

"Chia sẻ-lắng nghe-cùng phát triển” là chủ đề của Hội nghị Người Lao động Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (HLAC) đã được tổ chức tại trụ sở chính của công ty: số KE A2/7 Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. HCM vào ngày 24 tháng 4 năm 2011 vừa qua.

Tham dự hội nghị có Ông Trần Tuấn Nghiệp Tổng Giám Đốc HLAC,  Ông Bùi Quang Hiệp Giám Đốc  Điều  hành và là chủ tịch Công đoàn,  Ông Khưu Kim Hòa Phó Chủ tịch Công đoàn,  Ông Phạm Trần Ái Trung Giám Đốc Tài Chính, Ông Trần Phú Thảo Phó Giám Đốc  Sản xuất,  Ông Lê Cảnh Phúc T rưởng phòng HCNS  và đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên của HLAC cùng đại diện Người lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo về kết quả họat động SXKD, báo cáo hoạt động Công Đoàn 2010. Tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động năm 2010. Báo cáo sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2010. Giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của người lao động với Lãnh đạo Công ty và kế hoạch cho các hoạt động trên vào 2011.

Ban lãnh đạo cũng đã lắng nghe, đưa ra định hướng chỉ đạo, giải quyết khó khăn của người lao động .

Hội nghị Người lao động HLAC năm 2011 đã diễn ra thành công tốt đẹp đúng với tinh thần "Chia sẻ - lắng nghe - cùng phát triển”.

Các tin khác: