Tin Hữu Liên

HLA: Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Công ty CP Hữu Liên Á Châu (mã CK: HLA) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Theo đó, ông Trần Xảo Cơ là chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 6 triệu đơn vị tương đương tỷ lệ 18,2% lên 7 triệu đơn vị tương đương tỷ lệ 21,34%.Giao dịch được thực hiện nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Dự kiến, giao dịch thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thoả thuận từ ngày 1/4/2010 đến 1/6/2010.

 Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, ngày 25/3/2010, HLA giảm 200 đồng còn 25.100 đồng/cổ phiếu.

Các tin khác: